Положення про обробку персональних даних

Положення про обробку персональних даних
ПОЛОЖЕННЯ
про обробку персональних даних1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Даний документ (далі - «Положення») виданий і застосовується адміністрацією сайту http://znakachestva.ua (далі - «Оператор») відповідно до закону від 1 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».

1.2. Положення визначає політику, порядок і умови обробки персональних даних Оператором, встановлює процедури, спрямовані на попередження та виявлення порушень законодавства України в сфері захисту персональних даних, усунення наслідків таких порушень, пов'язаних з обробкою персональних даних та недопущення їх згодом.

1.3. Обробка організована Оператором на принципах:

  • законності і справедливості;
  • обробки тільки персональних даних, які відповідають цілям їх обробки;
  • відповідності змісту і обсягу оброблюваних персональних даних заявленим цілям обробки.
  • неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою.
  • забезпечення точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальності по відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів або забезпечує їх прийняття з видалення або уточнення неповних або неточних даних;
  • зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних.
1.4. До персональних даних за змістом цього Положення належать: ПІБ, стать, дата народження, сімейний стан, фотографія, рівень освіти, досвід роботи, телефон, e-mail, Skype, ICQ, а також інші дані про суб'єкта персональних даних відповідно законом від 1 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».

1.5. Під суб'єктом персональних даних розуміється фізична особа, яка була зареєстрована на сайті Оператора, або особа, яка дала згоду на публічне розміщення його персональних даних на сайті (далі - «Користувач»).

1.6. Згода на розміщення персональних даних може бути дана в будь-якій формі, в тому числі письмовій формі, по електронній пошті, що належить Користувачу, або шляхом вчинення конклюдентних дій на сайті Оператора, відтворених в реєстрації на сайті Оператора або в його використанні.2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Під обробкою персональних даних стосовно цього Положення розуміється розміщення Оператором персональних даних Користувача.

2.2. Всі персональні дані, розміщені на сайті Оператора, розміщені самими Користувачами, що зареєструвалися на сайті, або Оператором, який отримав подальшу згоду від користувачів на розміщення і обробку персональних даних на сайті Оператора.

2.3. Факт реєстрації на сайті Оператора означає повну і беззастережну згоду і прийняття умов цього Положення.

2.4. Відсутність будь-яких претензій або заперечень протягом 15-ти днів з моменту повідомлення Користувача про факт розміщення його персональних даних на сайті Оператора та надання йому тексту цього Положення, або його пряма згоду на таке розміщення, виражене в листуванні, здійснюваного з Оператором, свідчить про прийняття умов цього Положення.

2.5. Цілями і задачами розміщення персональних даних є: створення умов для ідентифікації користувачів, збір основних відомостей про них, а також організація мережевого простору для забезпечення можливого укладення угод, обміну інформацією, досвідом.

2.6. Організатор зобов'язаний негайно повідомити про втрату персональних даних Користувача.3. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Персональні дані, розміщені на сайті Оператора, можуть бути доступні невизначеному колу осіб (фізичних і юридичних), відвідуючих сайт.

3.2. Персональні дані, зазначені Користувачем при реєстрації на сайті Оператора, можуть бути доступні будь-яким співробітникам Оператора, а також інші особи, які в силу покладених на них обов'язків повинні обробляти персональні дані.

3.3. Зберігання персональних даних здійснюється у вигляді електронних баз даних.4. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Кожен Користувач має право вимагати видалення його персональних даних з сайту Оператора.

4.2. Оператор зобов'язується видалити персональні дані протягом 3 робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги від Користувача.

4.3. Користувач має право вносити зміни до персональних даних, якщо це не порушує приватних і публічних інтересів.

4.4. Кожен Користувач має право вимагати від Оператора отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, уточнення персональних даних, їх часткової зміни.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Оператор і Користувачі несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання закону України від 1 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».

5.2. Оператор не несе відповідальності за недостовірні дані, розміщені Користувачами про себе.

5.3. Користувач самостійно несе відповідальність за розміщення недостовірних даних про себе, введення в оману третіх осіб щодо своєї особистості, відомостей.

5.4. При виникненні суперечок Користувач і Оператор прагнуть до їх вирішення шляхом переговорів.

5.5. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають розгляду за місцем знаходження Оператора.6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Дане положення за своїм правової змістом є публічною офертою, акцепт оферти можливий шляхом вчинення конклюдентних дій, зазначених у пунктах 2.3 і 2.4 даного Положення.

6.2. Оператор має право в односторонньому порядку змінити текст цього Положення. Всі нові зміни будуть поширюватися на правовідносини, що виникають після внесення відповідних змін.

6.3. У всьому іншому, не врегульованому цим Положенням, застосуванню підлягає законодавство України, в тому числі закон від 1 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».7. ВІДОМОСТІ ПРО ОПЕРАТОРА

7.1. Найменування: ПП «Знак Якості».

7.2. Місце знаходження: 65009 , Україна м.Одеса, вул. Маршала Говорова, б. 10в, оф. 198а.


7.3. Адреса електронної пошти для запитань, пов'язаних з підтримкою Сервісу, його працездатністю:

info@znakachestva.ua

Тел. +380677992211.